O nama


ACADEMIA ITALICA, škola italijanskog jezika i kulture osnovana je 2008. godine, i za ovih 16 godina kroz našu školu prošlo je preko 1.300 polaznika. U našoj ponudi imamo samo i jedino italijanski jezik, što nas izdvaja i razlikuje od drugih. Velika ljubav prema Italiji i italijanskom jeziku su naš pokretač, a uspeh naših polaznika, kako na našim internim testovima, tako i na međunarodnim testiranjima (CILS), kao i na fakultetima u Italiji (videti pod NAŠI POLAZNICI), su dodatni motiv da budemo još bolji i u narednim godinama.
Organizujemo kurseve italijanskog jezika, pri čemu poseban značaj pridajemo upoznavanju sa italijanskom kulturom, tradicijom, umetnošću, kao i svakodnevnim životom Italijana.

EKSKLUZIVNO !!!

Academia Italica je postala zvanični predstavnik za Srbiju škole "Piccola Universita Italiana" po pitanju organizovanja kurseva jezika u Italiji.

LETO 2024!!! Academia Italica organizuje u julu 2024.god. letnju školu jezika u čarobnom mestu TROPEA!!! Kalabrija Vas očekuje !!! (klikni za PONUDU)


Pored kurseva italijanskog jezika, nudimo Vam i PREVODILAčKE USLUGE ZA OSTALE JEZIKE, I TO: ENGLESKI, FRANCUSKI, NEMAčKI, šPANSKI, NORVEšKI, HRVATSKI,...

NOVINE U ODVIJANJU NASTAVE:

Usled novonastale situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 odvijanje nastave u školi je prilagođeno i unapređeno, tako da sada polaznici mogu da biraju na koji način će da prate nastavu:

- UžIVO - praćenje nastave u prostorijama škole (uz poštovanje svih propisanih i preporučenih mera za suzbijanje COVID-19)

- ONLINE - praćenje nastave koja se odvija u školi preko definisane internet platforme, uz aktivno učešće u odvijanju nastave

Polaznik sam bira način praćenja nastave (uživo ili online) i može ga menjati neograničen broj puta u toku semestra.

Posebna novina je da se NASTAVA SNIMA i da će svim polaznicima nakon časa biti poslat LINK na kome se nalazi SNIMAK održanog časa, tako da će svi polaznici imati mogućnost da, ukoliko im je potrebno, pogledaju kompletan snimak održanog časa.

Mi smo škola italijanskog jezika sa sedištem u Novom Sadu, ali ovaj način odvijanja nastave nam omogućava da sa zadovoljstvom možemo pozvati sve zainteresovane iz Srbije i celog sveta koji nastavu u školi žele da prate ONLINE da nam se pridruže. Dobro došli ! Očekujemo Vas !

TAKODJE U PONUDI!!! Konverzacija uz native speaker predavača !!! G-dja Daniela Pietra Vas očekuje !!! (klikni za VIDEO)

Nudimo vam prijatan ambijent u centru grada, stručne predavače i savremen pristup nastavi italijanskog jezika.
Kroz praksu smo došli do zaključka da upotreba samo jednog udžbenika nije uvek i najbolje rešenje, tako da nastavi koristimo kao osnovni udžbenik UN TUFFO NELL’ AZZURRO za nivoe A1 i A2, kao i NUOVO PROGETTO ITALIANO 2 i 3, za više nivoe, pri čemu imamo i dopunski udžbenik poput Espresso, Bar Italia ili Giocare con la letteratura, Magari, i mnoge druge. Uvek pratimo i novine na tom polju, i rado ih primenjujemo u nastavi.
Sav materijal koji se koristi u nastavi kao i dodatni didaktički materijal ne naplaćuje se dodatno, već je uračunat u cenu kursa.
Svi polaznici, osim početnika, rade test na osnovu kojeg će biti raspoređeni u odgovarajuću grupu, koja odgovara, kako njihovom uzrastu, tako i jezičkom nivou. Broj polaznika po grupi je od 4 do 8. Posle svakog nivoa Škola izdaje sertifikate o pohađanju i uspešnom završetku kursa.
Nastava je semestralno organizovana, i to u dva godišnja semestra. Zimski semestar počinje u septembru, a završava se krajem januara. Letnji semestar počinje u februaru i traje do polovine juna.
U našoj Školi možete pohađati pripremu za medjunarodno priznate sertifikate za italijanski jezik. Standardna ponuda podrazumeva rad u grupi za pripremu za sertifikat CILS kojeg izdaje Univerzitet u Sijeni, ali je moguće organizovati i pripremu za CELI na izričit zahtev polaznika. Detaljnije o ovome pogledati pod Sertifikati.
Pružamo Vam i usluge prevodjenja sa i na italijanski jezik uz mogućnost overe prevoda od strane sudskog tumača. Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona ili nas potražite lično na našoj adresi.

Kursevi


Dva puta nedeljno po 90 minuta. Trajanje kursa 16 nedelja. Fond časova 64. Poslednja 4 časa su predviđena za ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dela. Nakon uspešno odslušanog i završenog nivoa Škola izdaje Sertifikat koji precizira koji ste nivo odslušali i sa kojim uspehom ste položili ispit. Jezički nivoi koje možete pohađati u našoj školi su usklađeni sa pravilnikom Evropskog Jezičkog Saveta. U daljem pregledu možete videti tabelu koja predstavlja uporedni pregled jezičkog nivoa po Evropskom okviru i odgovarajućeg kursa u centru ACADEMIA ITALICA.

Usaglašenost izmedju Zajedničkog evropskog okvira i kurseva koje organizuje ACADEMIA ITALICA.

Tri puta nedeljno po 120 minuta, ili četiri puta po 90 minuta, u trajanju od četiri sedmice, što ukupno čini u zbiru 24 sata učenja, odnosno 32 školska časa. I nakon tako organizovane nastave izdajeno Vam potvrdu o pohadjanju kursa, kao i o Vašem jezičkom nivou.

Konverzacijski kursevi su idealan izbor polaznicima koji žele da aktiviraju svoje pasivno znanje italijanskog jezika, kao i osobama koje su odslušale nastavu na odgovarajućem nivou, ali su napravile dug vremenski period tokom kojeg se nisu služile jezikom uopšte, ili bar ne u odgovarajućoj meri. Nastava se odvija kroz razgovor o temama vezanim za najraznovrsnije elemente koje se tiču savremenog života Italijana, kao i modernog života uopšte. Intenzitet nastave je kao i kod standardnih kurseva.

Novina u ovoj školskoj godini CORSO DI AGGIORNAMENTO Jednom nedeljno, u trajanju od 120 minuta(dva sata) kurs obnavljanja italijanskog jezika, sa stranim lektorom. S obzirom sa je reč o profesoru koji ne govori srpski jezik, i nastava se obavlja jedino i isključivo na italijanskom da bi ste se prijavili na ovaj kurs potreban Vam je minimalno B1 jezički nivo. G-dja Daniela Pietra Vas očekuje!!! (klikni na VIDEO).

Po Vašoj želji moguće je organizovati nastavu i za 2-3 polaznika. Trenutno u Školi ima takvih grupa, a razlog za njihovo postojanje je želja da se bude u okruženju osoba koje su Vam dobro poznate, kao i mogućnost da imate tretman kao i pri individualnoj nastavi.

Škola nudi rad u grupi za zaposlene u firmama i institucijama. Vreme održavanja nastave odredjuje se u dogovoru sa klijentom, a časovi mogu da se održavaju u prostorijama Škole kao i u poslovnom sedištu polaznika.

 • standardni kursevi
 • poslovni italijanski (u skladu sa potrebama klijenta)

Uz pristup nastavi koji je prilagodjen uzrastu naših najmlađih polaznika, u terminima koji poštuju potrebe odgovarajućeg uzrasta dece, nudimo Vam mogućnost učenja italijanskog za Vašu decu još od najranijeg uzrasta. Nastava se odvija dva puta sedmično po 45 minuta. Deca starijeg školskog uzrasta (od šestog razreda) imaju intenzitet nastave dva puta po 90 minuta sedmično.

Sertifikati


Šta predstavlja pojam medjunarodno priznat sertifikat?


- To je potvrda, odnosno diploma koja potvrdjuje stepen poznavanja nekog odredjenog jezika koji nije maternji jezik.

- To je zvanično priznata potvrda, i kao takva može biti izdata samo od strane institucija koje poseduju akreditaciju i dozvolu Vlade odredjene zemlje.


U slučaju italijanskog jezika, takvu dozvolu koju je izdalo Ministarsvo, poseduju tri Institucije, i to:

1. l’Università per stranieri di Perugia (Certificato CELI)

2. ’Università di Roma Tre (Certificato ele.IT e IT)

3. l’Università per Stranieri di Siena (Certificato CILS)

Italijanski kulturni centar u Beogradu (L’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado) je zvanično sedište jedino te vrste u našoj zemlji gde je moguće polagati sva tri ispita.

CELI - Certificazione di conoscenza della lingua italiana

Livello
(Nivo ispita)
Corrispodenza con il Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue
(odgovarajući jezički nivo propisan od strane Evropskog Saveta)
CELI 1 A2
CELI 2 B1
CELI 3 B2
CELI 4 C1
CELI 5 C2

Ispit se održava dva puta godišnje, u junu i novembru (2007. god je bio organizovan i u martu), ali za sve zvanične informacije jedina nadležna institucija je Italijanski kulturni centar u Beogradu. Na njihovom sajtu, ili putem telefona možete dobiti sve potrebne informacije. Prijavljivanje za polaganje ispita mora biti najranije mesec dana pre ispitnog termina. Taksa za polaganje ispita je oko 80 evra.

Ele.IT e IT - Certificazione della competenza generale in italiano come L2 del Dipartimento di Linguistica dell’Università degli Studi Roma Tre


Ovaj sertifikat predviđa dva stepena:


1.stepen: Ele.IT – Potvrda o elementarnom poznavanju italijanskog kao stranog jezika (Certificato di competenza elementare in italiano come lingua straniera).


Ovaj ispit se sastoji iz četiri dela, a odgovara nivou B1 iz Evropskog okvira. Ta četiri dela su:

 • Ascolto (Slušanje)
 • Lettura (Čitanje)
 • Usi dell’italiano (Upotreba jezika)
 • Comunicazione (Konverzacija)

Datum ispita je u maju, cena prijavljivanja je 80 evra, a svi ostali uslovi su isti kao za CELI.


2.stepen: IT – Sertifikat o znanju italijanskog jezika (Certificato di Italiano dell’Università di Roma TRE) se sastoji od pet delova, od kojih možete polagati i svaki pojedinačno.


Odgovara jezičkom nivou C2, a delovi ispita su sledeći:
 • Prova di Ascolto (Slušanje)
 • Prova di Lettura (Čitanje)
 • Prova di Usi e Forme dell’Italiano (Upotreba jezika)
 • Prova di Composizione (Pisanje)
 • Prova di Parlato (Konverzacija)

Datum ispita je tokom juna. Taksa za upis je 20 evra po svakom od ponuđenih delova.Sve ostale informacije su identične kao za CELI.

U našoj Školi su deo redovne ponude časovi pripreme za sertifikat CILS. Zato ce o njemu biti detaljnijih informacija!

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena

Postoji šest progresivnih nivoa:

Livello
(Nivo ispita)
Corrispodenza con il Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue
(odgovarajući jezički nivo propisan od strane Evropskog Saveta)
Pre CILS A1 A1
Pre CILS A2 A2
CILS 1 B1
CILS 2 B2
CILS 3 C1
CILS 4 C2

Ispit se može polagati u junu i u decembru. Možete obaviti prijavu za ispit preko naše Škole, Iznos takse je zavisi od nivoa, i podložan je promenama, u svakom slučaju se kod nas možete blagovremano informisati. Sve ostale pojedinosti su istovetne kao i kod već pomenutih ispita.

Ispit CILS se organizuje u prostorijama Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, a u našoj Školi možete pohađati kurs pripreme za ovaj sertifikat.

Potrebno je da ste odslušali sve redovne nivoe u našoj Školi ( B2.nivo ukoliko se pripremate za CILS2, B2, ili C1 u slučaju CILS3,C1). Naravno, dobro došli su svi koji imaju odgovarajuće znanje, nije bitno gde su ga stekli.

Nastava traje 1 semestar, 4 meseca, kao i kod redovnih kurseva, i odvija se po principu simulacije, ili kako naši polaznici vole da kažu, po testovima iz prethodnih sezona.

S obzirom na naše dugogodišnje iskustvo, takvih testova imamo u velikom broju, a kako je u pitanju i dril vežba po određenom tipu zadatka, takva priprema nam se pokazala kao najefikasnija.

Ispit se sastoji iz 5 delova:Ascolto (Slušanje), Lettura (Čitanje) ,Strutture di comunicazione (Gramatika),Produzione Scritta( Sastav), Produzione orale (Usmeni).

Slušanje i Čitanje imaju po 3 zadatka, Gramatika 4, pišu se dva sastava, jedan je formalno pismo, drugi je forma eseja, a na usmenom odgovarate na dva zadatka, prva tema je bidirekcionalna, ispitivač i kandidat su u nekoj formi dijaloga na zadatu temu, dok je druga tema monodirekcionalna, ispitivač ne učestvuje, jedino u slučaju da se kandidat ne snalazi u svojoj ulozi može da ga podstakne i ohrabri.Razgovori se snimaju, šalju za Sijenu, i tamo pregledaju i ocenjuju.

Uvek nas možete kontaktirati za sve dodatne informacije, a na strani NAŠI POLAZNICI možete videti jedan broj naših polaznika koji su već uspešno stekli ove Sertifikate, gde možete pročitati i njihova iskustva.

Kursevi u Italiji


Škola italijanskog jezika ACADEMIA ITALICA, organizuje kurseve jezika u Italiji: TROPEA (Calabria) i Rimini.

TROPEA (CALABRIA)

Kada dodje vreme da naučeno u školi Academia Italica treba da se primeni, pa još i malo nadogradi, ima li šta lepše , nego uraditi to direktno "na terenu"! Znamo da vam neće teško pasti da boravite u jednoj od najlepših regija Italije-Kalabriji!

Kursevi italijanskog jezika za strance u školi "Piccola Universita Italiana"- Tropea odvijaju se tokom letnje sezone i namenjeni su svim uzrastima, bez obzira da li ste učili italijanski jezik ili ne. Nastava je dinamična i interaktivna, održava se radnim danima i u zavisnosti od nivoa imaćete odredjen broj časova.

Ako želite da otkrijete zašto mesto Tropea zovu najbolje čuvanom tajnom Kalabrije i cele Italije; zašto je Kalabrija izabrana za najlepšu regiju na svetu dve godine za redom; ako želite da prošetate najlepšim kilometrom Italije, probate najukusniju hranu i dišete punim plućima u jednom od "najzelenijih" gradova Italije, kao i da uživate na plažama nagradjenim plavim zastavicama- javite nam se.

LETO 2024!!! Academia Italica organizuje u julu 2024.god. letnju školu jezika u čarobnom mestu TROPEA!!! Kalabrija Vas očekuje !!! (klikni za PONUDU)

RIMINI

Provedite odmor učeći italijanski jezik, uživajući u nepreglednim pesčanim plažama Riminija i zabavljajući se u mnogobrojnim lokalima, restoranima i diskotekama.

Nastava se odvija u školi RIMINI ACADEMY - koja predstavlja centar za izučavanje italijanskog jezika i kulture.

Kursevi sa fondom od 4 časa dnevno idealni su za aktivan letnji odmor u internacionalnom okruženju. Učenje gramatike i novih reči i izraza pomoći će polaznicima da budu sigurni u bilo kojoj konverzaciji na italijanskom jeziku.

Naši polaznici


Za ovih 11 godina kroz našu školu prošlo je blizu hiljadu polaznika. Od zaljubljenika u italijanski jezik i kulturu, entuzijasta, do zaposlenih u italijanskim kompanijama u Srbiji, studenata na prestižnim fakultetima poput: Bocconi (Milano), Sapienza (Rim), Politecnico (Milano), itd. Naši polaznici uspešno nastavljaju učenje italijanskog jezika na grupi za italijanistiku Beogradskog univerziteta. Sa velikim ponosom naglašavamo izuzetno veliki broj naših polaznika koji su stekli medjunarodno priznat sertifikat CILS.

Kontakt


Adresa:
ulaz sa Riblje pijace ili prolaskom kroz pasaž Dunavske 23
Trg republike 20
Telefon: +381 21 66 16 036
Mobilni: +381 64 03 56 006
email: ac.italica@sbb.rs
Copyright © 2018 Rossignol All Rights Reserved.